Potrdila

Našo strokovnost in profesionalnost dokazujejo naslednja potrdila in certifikati kakovosti:

  • Potrdilo MP RS - izpopolnjevanje Potrdilo MP RS izpopolnjevanje
  • Potrdilo MP RS - sodni cenilec Potrdilo MP RS
    sodni cenilec
  • Potrdilo MP RS - sodni izvedenec Potrdilo MP RS
    sodni izvedenec
  • Potrdilo MP RS - Izpit tržno vrednotenje Potrdilo MP RS
    izpit tržno vrednotenje