Zakaj potrebujemo cenitev?

Cenitev nepremičnine med drugim potrebujemo:

  • Zato da izvemo dejansko vrednost nepremičnine, kajti pavšalne poizvedbe po raznih medijih niso pravo merilo vrednosti. Vaša nepremičnina je lahko vredna več ali manj kot ste dognali iz lastnih poizvedovanj;
  • Za ugotovitev cene v primeru prodaje;
  • Za urejanje medsebojnih delilnih ali dednih odnosov;
  • Za hipoteko kot zavarovanje posojila;
  • Za davčne potrebe;
  • Za vsakoletno ugotavljanje poštene tržne vrednosti osnovnih sredstev, kot ga predpisujejo računovodski standardi.

Slovarček
izrazov

Preverite pomen nekaterih najpogostejših izrazov iz cenitvene stroke.

Slovar izrazov